top of page
eu.png
irop.png
ministerstvo.png

PROJEKT PODPOROVANÝ REGIONÁLNYM FONDMOM EÚ

Cieľom projektu: Stimulovanie podpory udržateľnej zamestnanosti a tvorby pracovných miest v kultúrnom a kreatívnom priemysle prostredníctvom vytvorenia priaznivého prostredia pre rozvoj kreatívneho talentu, netechnologických inovácií. 

Stručný popis projektu: Projekt Los Porkos dizajn je zameraný na vytvorenie reálneho plánu na dosiahnutie úspechov v podnikaní v nasledujúcom období. V súčasnosti v rámci rozvoja spoločnosti sme sa začali zameriavať aj na produkty, ktoré tvoria obrazy vytvorené rôznymi technikami a darčekové predmety s "veselou tématikou" na ktorú máme ochrannú známku. Požadované finančné prostriedky budú použité na rozšírenie ponuky spoločnosti o nové produkty, lepšiu integritu do spoločnosti mladých fudí, zlepšenie marketingu a reklamy a na zdokonalenie našej tvorby využitím nových digitálnych techník s ktorými máme záujem expandovať nielen v rámci EÚ. Cieľom spoločnosti bolo a nadalej je, vytvorit "prievan" v dnešnej pochmúrnej dobe. Snažíme sa obohatit' trh o úsmev a súdržnosť. Zámerom Los Porkos s.r.o. je zjednotiť ludí a priniesť im zábavu a nový smer cítenia a to pomocou obrazov, digitálnej potlače nášiviek a motívov s veselou tématikou pretavených do hier, ilustrácií či rôznych iných predmetov. Spoločnosť Los Porkos s.r.o. plánuje mať po skončení projektu vytvorené prvé a základné portfólio produktov, ktoré bude generovať tržby na prevádzku spoločnosti. Zároveň bude základom pre vytvorenie nových 4 pracovných miest, ktoré budú dlhodobo udržatelné a ich cielom bude zabezpečiť rozvoj a prosperitu spoločnosti. Projekt pomôže spoločnosti vytvoriť technické a prevádzkové zázemie pre rozvoj a tvorbu kreatívnych produktov, ich reklamu a predaj. 

Realizácia hlavných aktivít projektu: 20/4/2020 - 10/1/2022 Miesto realizácie projektu: Šurany Nenávratný finančný príspevok: 168 898,51 EUR Výška finančnej podpory z EÚ: 151 119,72 EUR 

bottom of page